Om Laserscanning

Laserscanning är en mätmetod som använder en laserstråle för att mäta avståndet mellan en laserscanner och ett mätobjekt. Laserscannern är utrustad med mekanik som låter laserstrålen svepa över ett område och kan därigenom skapa ett punktmoln med ett stort antal punkter (flera miljoner, ibland miljarder...)!

Metodik
Gemensamt för alla laserscanners är att de endast kan se synliga föremål. De kan alltså inte se igenom ett innertak eller en vägg. Man kan likna en scanner en kamera som står på ett stativ. Om det är ett rektangulärt rum utan några hinder i vägen så räcker det med en uppställning som sveper lasern 360 grader runt om i rummet. Om det däremot finns hinder, i vägen, tex. en pelare, så behövs det fler uppställningar som binds samman med hjälp av referenstavlor. På samma sätt som att man skulle behöva ta flera bilder med en kamera.


Man behöver minst tre gemnsamma refernstavlor i bredvidliggande punktmoln för att kunna registrera ihop dem. Det innebär att man ibland får tänka till ordentligt för att optimera tillvägagångsstättet så att man inte behöver göra extra uppställningar som tar onödigt mycket tid.

Bilderna föreställer två olika referenstavlor som
ofta används. I vissa fall när man har många uppställningar att göra så använder man sig av engångstavlor som man kan skriva ut med en vanlig skrivare.


Bilden visar en konfiguration med uppställningar av scanner och referenstavlor. Dessa kan naturligtvis göras på olika sätt för att få en så optimal konfiguration som möjligt.

Utrustning
Det finns olika typer av scanners och det är speciellt två typer som våra samarbetspartners använder. Den ena typen som kallas puls-scanner* klarar av att mäta avstånd upp till ca 300 meter. En puls-scanner kan mäta ca 50.000 punkter per sekund. Den andra typen av scanner kallas för fas-scanner* klarar avstånd upp till ca 80 meter. Fördelen med en fas-scanner är att den är betydligt snabbare och scannar ca 1 miljon punkter per sekund!

En annan stor skillnad mellan de olika typerna är när det gäller ihopregistrering av olika scanneruppställningar. Den lite långsammare puls-scannern kan mäta in referenstavlor medan man scannar vilket inte en fas-scanner normalt inte kan. En puls-scanner lämpar sig ofta bättre för utomhusmiljöer när man till exempel ska scanna en fasad av en byggnad eftersom avstånden oftast är lite större där. Inomhus vinner dock fas-scannern med hästlängder där man ofta väljer att placera ut referenstavlor som man sedan markerar i respektive punktmoln när scanningen är utförd och man är tillbaka på kontoret.

*) En puls-scanner använder en laserpuls som får stutsa mot ett föremål för att mäta tiden det tog för lasern att färdas mellan scannern och föremålet. På så sätt kan man få fram sträckan. En fas-scanner använder istället fasförskjutningar i mottagen lasersignal och denna teknik är betydligt snabbare.


Leica C10 som är en puls-scanner.Leica HDS 6200 som är en fas-scanner.

 


 

Bilderna visar olika vyer ur ett punktmoln som representerar ett helt kvarter.   © Astacus AB | Norra Oskarsgatan 27A, 582 73 Linköping, Sweden