Hur går det till?
Man har under många år använt sig av laserscanning för att dokumentera oljeriggar och processanläggningar. Det är egentligen under de senaste 2 åren som tekniken kommit till byggsektorn på allvar. Det viktigaste att ta hänsyn till vid alla uppmätningsuppdrag är slutprodukten. Om kraven är fastställda kring leveransen så kan laserscanningen anpassas där efter. Med detta som utgångspunkt så har vi skapat ett tydligt formulär som ger oss alla de svar vi behöver.

Vi skapar därefter en offert med tydlig information över hur arbetet kommer gå till.
Om offerten godtas, så utförs laserscanningen som sedan resulterar i en CAD/BIM-modell baserat på dina krav.


Vidare till förfrågningsunderlag >>
 
1) Skapa en förfrågan

2) Få en tydlig offert

3) Laserscanning utförs

4) Leverans av CAD-filer   © Astacus AB | Norra Oskarsgatan 27A, 582 73 Linköping, Sweden