Vad är Simple Bim?
Simple BIM är ett koncept för dig som är i behov av att skapa CAD/BIM modeller av en befintlig byggnad. Vi hjälper dig med hela processen gällande kravställningar, tidplan, leveransfrågor etc. 
"Simple BIM hjälper dig
att definiera ditt uppmätningsprojekt så
att det blir en perfekt avvägning mellan detaljeringsnivå och pris."   © Astacus AB | Norra Oskarsgatan 27A, 582 73 Linköping, Sweden